Swietelsky AG
Zpět

Rozšíření Domu sociální péče v Kralovicích na Plzeňsku

11.01.2023

Rozšíření Domu sociální péče v Kralovicích na Plzeňsku letos čeká největší objem prací. Díky přístavbě nového pavilonu D zvýší domov kapacitu o 36 pokojů s 54 lůžky. Součástí této etapy výstavby je rovněž částečná rekonstrukce sousední budovy B, která začne v dubnu. V ní se přestaví část interiéru a doplní především technické zázemí pro nové technologie, jako jsou automaticky řízené nádrže na požární a pitnou vodu nebo prostory pro servery.

Výstavbu realizují naši kolegové z oblasti Sokolov závodu Pozemní stavby ZÁPAD. Zahájena byla loni v polovině října a kompletně ji dokončí v létě 2024. Projekt zahrnuje rovněž i výstavbu komunikace, parkoviště, opěrné zdi, retenčního jezírka či přeložky a přípojky inženýrských sítí a vrty pro tepelná čerpadla.

Dokončeny jsou zatím hrubé terénní úpravy pro budoucí objekt D, kde jsou hlubinně založeny železobetonové piloty, a větší část základových pasů.

Dům sociální péče v Kralovicích poskytuje pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením i domov se zvláštním režimem. Investice rozšíří jeho kapacitu a umožní zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Investorem stavby za téměř 193 milionů korun bez DPH je Plzeňský kraj.