Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce vodní nádrže v obci Jeseník

05.09.2023
V létě jsme My Swieteláci dokončili rekonstrukci vodní nádrže v obci Jeseník. Oblíbené odpočinkové místo uprostřed městské zástavby tak opět může dělat radost místním i návštěvníkům.
Rekonstrukce vodní nádrže byla pojata komplexně. Provedli jsme opravu odběrného a výpustného objektu, důkladně jsme celý rybník odbahnili a vybetonovali jsme opěrnou zeď, kterou jsme následně obložili lomovým kamenem. Tím jsme opevnili také ostrůvek, který jsme předtím dotvarovali zeminou.
Dále jsme lomovým kamene zpevnili břeh a zrekonstruovali jsme cesty pro pěší v okolí rybníku, které jsou dlážděné i mlatové. Osadili jsme nové lavičky a odpadkové koše a nainstalovali jsme téměř třináctimetrové molo, které bude nyní sloužit k pozorování vodního ptactva. Po dokončení všech stavebních prací jsme už jen vysázeli novou zeleň a vodní rostliny.
Na stavbě pracoval náš tým z oblasti Olomouc závodu Dopravní stavby MORAVA.