Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce silnice v úseku Bělov–Žlutava na Zlínsku

28.03.2024

Mezi obcemi Bělov a Žlutava na Zlínsku jsme my Swieteláci dokončili modernizaci komunikace.  

 

Rekonstrukce se dočkal úsek silnice III/36740, dlouhý 1280 m. Spočívala v rozšíření stávající vozovky na šířku 5,5 m s rozšířením v obloucích, vyfrézování stávajících vrstev, vysprávky lokálních výtluků a poškozených úseků vozovky. Dále proběhla obnova poškozených a deformovaných krajů silnice výměnou kompletní konstrukce vozovky vč. sanací zemní pláně a odvodnění. 

 

V lesním úseku byly vybudovány 4 ks nových propustků. V intravilánu obce Žlutava jsme nově vybudovali kanalizaci v délce 135 m, tři horské vpusti a tři revizní šachty. 

 

Na stavbě pracoval náš tým z oblasti Zlín závodu Dopravní stavby MORAVA.