Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce silnice v obci Mokrá-Horákov

27.09.2023

V obci Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov jsme My Swieteláci v létě zrekonstruovali komunikaci III. třídy. Kvůli velkému provozu nákladních aut, směřujících k místní cementárně, byla již v havarijním stavu.

 

Havarijní stav vozovky, způsobený výraznými příčnými i podélnými trhlinami a plošnými deformacemi, si vyžádal vyfrézování vrstev vozovky do hloubky 110 mm v celém rekonstruovaném úseku o délce 3,4 km.  Na základě diagnostiky pak bylo v některých úsecích nutné odstranit stávající konstrukce a podloží vozovky až do hloubky 1030 mm pod úroveň vyfrézovaného povrchu a následně provést sanaci podloží a nové konstrukční vrstvy vozovky. V části rekonstruovaného úseku byly provedeny lokální sanace trhlin geomříží. Následně byla provedena nová ložní a obrusná vrstva.

 

Stavební práce obnášely také obnovu nezpevněných krajnic ze štěrkodrti, očištění přilehlých svahů, pročištění příkopů a propustků pod sjezdy a provedení nového vodorovného dopravního značení barvou a poplastováním.

 

Velmi si vážíme pozitivní zpětné vazby od starosty obce, pana Matyáše Charváta: „Oprava cesty do naší obce se vaší firmě opravdu podařila i přes ztížené podmínky. Perfektní byla také komunikace s vaším kolegou Štěpanovským. Na spolupráci s firmami kladu osobně vždy vysoké nároky.“