Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce silnice mezi obcemi Křtiny a Březina

29.11.2022

Uprostřed barevného podzimu jsme dokončili rekonstrukci silnic třetí třídy mezi obcemi Křtiny a Březina, které leží v překrásné přírodě Moravského krasu. Kouzelnou atmosféru místa podtrhoval výhled na barokní poutní kostel Jména Panny Marie v Křtinách, který byl vybudován podle návrhů Jana Blažeje Santiniho. 

Zhruba dvoukilometrový zrekonstruovaný úsek silnic III/37365 a III/37367 vede údolím Křtinského potoka a poté krátkými serpentinami směrem k obci Březina překonává výškový rozdíl téměř 100 m.

Na silnici jsme provedli výměnu obrusné a ložné asfaltové vrstvy o celkové ploše 14 000 m2 včetně lokálního rozšíření a opravy podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce byla také demolice stávajícího a výstavba nového mostu přes Křtinský potok, oprava dvou rámových propustků, vyčištění příkopů, úprava koryta potoka a kamenné opevnění jeho břehů. Na závěr jsme osadili nová ocelová svodidla a doplnili vodorovné a svislé dopravní značení.

 

Na rekonstrukci od března do října pracoval náš tým z oblasti Brno závodu Dopravní stavby MORAVA.

Investorem stavby byla Správa a údržba silnic Jihomoravského, financování proběhlo pomocí Integrovaného regionálního operačního programu.