Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce silnice III/10140 u Cvrčovic

17.01.2024

My Swieteláci jsme v prosinci minulého roku dokončili tři ze čtyř etap náročné rekonstrukce silnice III/10140. Šlo o úsek dlouhý 2,3 km, který ve středních Čechách protíná obec Cvrčovice a spojuje kladenské předměstí Vrapice s obcí Brandýsek. 

 

Při kontrolních vývrtech byl pod původním asfaltem nalezen penetrační makadam s velmi vysokým obsahem PAU, který se řadí do nebezpečného odpadu. Po tomto zjištění se musel změnit postup prací, s investorem jsme se dohodli na recyklaci za studena v plné délce i šíři rekonstrukce – celkem tedy zhruba 20 000 m2. 

 

V první a druhé etapě jsme postupně odfrézovali původní asfaltové vrstvy, zasanovali jsme propadlé krajnice, vybudovali několik příčných a podélných propustků a opravili jsme nevyhovující příkopy. Poté přišla na řadu samotná recyklace, následovaná pokládkou nového asfaltu. 

 

Třetí etapa probíhala přímo v obci Cvrčovice. Byla při ní nutná koordinace s vodárnami, protože zároveň s naší rekonstrukcí probíhala v obci také rekonstrukce vodovodního řádu. Zároveň jsme také museli zachovat přístup pro zásobování známé cvrčovické pekárny. 

 

 Stavbu realizovali Swieteláci ze závodu Dopravní stavby STŘED, oblasti Praha.