Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce silnice I/39 Želnava – Záhvozdí

21.10.2022

Na rekonstrukci zhruba 4,5 kilometru dlouhého úseku silnice I/39 mezi Želnavou a Záhvozdím u lipenské přehrady pracoval náš tým z odštěpného závodu Dopravní stavby JIH, oblasti Český Krumlov od konce června do prvního říjnového týdne.

Stavba řešila kompletní opravu povrchu vozovky ve třech asfaltových vrstvách, zřízení nového monolitického betonového žlabu, který je oboustranně osazen příložnými deskami, a dále vybudování žlabu z kamenných kostek v obci Želnava. Součástí projektu bylo také vybudování nových a opravy stávajících propustků, čištění stok a zřízení nových zádržných systémů (svodidel).

Stavební práce probíhaly vždy v jednom jízdním pruhu, provoz byl veden kyvadlově. Kompletně uzavřená byla komunikace pro vozidla nad 3,5 tuny, která musela využívat objízdné trasy přes silnice II. tříd.

Investorem této akce bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oprava stála 63,8 mil. Kč bez DPH.