Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce silnice I/26 u Kyšic

18.12.2023

Na vytížené silnici I/26 u západočeských Kyšic skončila v létě celková rekonstrukce podélných nerovností v povrchu vozovky. Ty byly způsobeny objemově nestálými zeminami v hloubce až dvou metrů pod úrovní komunikace, které měly za následek pohyby celého podloží. K objemové nestabilitě zemin přispíval také nefunkční drenážní systém vozovky.  

 

Při opravě děleného čtyřpruhu byly proto tyto nestabilní zeminy odstraněny a vybudoval se funkční drenážní systém pro odvedení vod v úrovni zemní pláně či parapláně. V úsecích, kde se v podloží nenacházely nestabilní zeminy, byla provedena výměna krytových vrstev vozovky. Součástí prací byla také přeložka optických a metalických kabelů. 

 

My Swieteláci z oblasti Plzeň závodu Dopravní stavby ZÁPAD jsme na stavbě pracovali ve sdružení.