Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30
Zpět

Rekonstrukce průtahu obcí Kolinec

13.12.2023

Na konci minulého týdne proběhlo v Kolinci na Klatovsku slavnostní předání dokončené stavby – my Swieteláci jsme zde kompletně zrekonstruovali komunikaci v intravilánu obce. 

 

Stavební úpravy silnice II/187 obnášely kromě stěžejní rekonstrukce komunikace také výstavbu chodníků, opravu mostu u požární zbrojnice, úpravu veřejného osvětlení a výstavbu vodovodu a kanalizace.  

 

Největší změnou pro obyvatele je vybudování nového kruhového objezdu na křížení průtahu s komunikacemi třetí třídy od Velhartic a Mlázov. Ten spolu s novými chodníky přispěje k celkovému zvýšení bezpečnosti v obci.  

 

Za nás Swieteláky ve sdružení pracoval tým z oblasti Sušice závodu Dopravní stavby ZÁPAD.