Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce průmyslového areálu společnosti Schäfer-Menk

23.05.2019

Schäfer-Menk se postaral, že v Dýšině není brownfield, ale prosperující strojírenská výroba

Rozsáhlá rekonstrukce průmyslového areálu společnosti Schäfer-Menk v Dýšině nedaleko Plzně je u konce. Začala na podzim 2017 a skončila dnes jeho slavnostním otevřením. Firma do ní investovala bezmála půl miliardy korun, z nichž na koupi areálu a stavební část připadlo zhruba 400 milionů korun a na nové stroje a technologie téměř 100 milionů korun.

 „Z někdejší panelárny se stal moderní strojírenský areál, v němž můžeme rozšířit výrobu podvozků a podpěrných patek pro velké autojeřáby. Umožní nám to pokrýt rostoucí poptávku zahraničních zákazníků, protože celá naše produkce míří na export. Přes výrazný podíl robotizace a automatizace v novém výrobním závodě vzniklo přes sto nových pracovních míst,“ říká Magdalena Zemanová, ředitelka společnosti Schäfer-Menk.

Firma v České republice působí už od roku 1994, ale provoz v Dýšině byl založen v roce 2000 v bývalém areálu Škoda Ejpovice. V roce 2016 společnost dokoupila další pozemky a nemovitosti o rozloze 90.000 m2, včetně nevyužité panelárny na výrobu železobetonových prefabrikátů. Poté připravila projekt a nechala areál přestavět pro strojírenskou výrobu, založenou na robotizovaných pracovištích.

„Šlo o efektivní řešení. Místo brownfieldu, tedy zanedbané a málo nebo vůbec využívané průmyslové plochy, zde vzniklo zázemí moderní strojírenské výroby. Firma se tak vyhnula záborům půdy a novým vlivům na životní prostředí. To by se muselo řešit, kdyby rozšiřovala výrobu mimo areál,“ oceňuje projekt Petr Šolc, ředitel závodu Pozemní stavby Západ společnosti SWIETELSKY stavební, která byla generálním dodavatelem přestavby areálu.

Rekonstrukcí prošlo 9 tisíc m2 původních výrobních hal a další 3 tisíce m2 byly nově přistavěny. Současně vzniklo 11 500 m2 nových venkovních zpevněných ploch, díky nimž se snížila prašnost a zlepšila dopravní obslužnost. Po dohodě s obcí Dýšina vznikl nový vjezd do areálu ze silnice II/180, podél níž by měl v budoucnu přibýt chodník – cyklostezka.

„Nové napojení na státní silnici druhé třídy směr Kyšice – Dýšina dokončíme v létě až investor získá všechna povolení úřadů,“ upřesňuje Martin Hašek, ředitel oblasti Swietelsky stavební, jehož tým práce zajišťoval. „Součástí stavby byla i nová provozní budova s energoblokem s trafostanicí a rozvodnou, veškeré podzemní inženýrské sítě včetně vedení technických plynů nebo čtyři monolitické železobetonové základy pro stroje na těžké obrábění,“ dodal.