Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce příjezdové komunikace k Pradědu

27.10.2022

My Swieteláci ze závodu Speciální stavby a Dopravní stavby MORAVA, oblasti Ostrava, jsme v říjnu dokončili náročnou rekonstrukci příjezdové komunikace na Praděd v úseku mezi Hvězdou a Ovčárnou, který byl místy téměř v havarijním stavu.

Práce bylo nutné velmi dobře plánovat a koordinovat, protože mohly probíhat pouze pět hodin denně v rámci úplné uzavírky komunikace, po zbytek dne musela zůstat silnice průjezdná. Stavbu dále komplikovala vysoká intenzita chodců, pohybujících se v našem pracovním úseku.

Po vyfrézování vozovky byly zahájeny výkopové práce, přičemž z důvodu stísněných poměrů na stavbě bylo nutné odtěženou zeminu ihned odvážet. Svah komunikace byl průběžně zajišťován tyčovými kotvami a kari sítěmi s geotextilií a drenážním geokompozitem. Po zajištění výkopu byla zahájena realizace mikrozápor, které v kombinaci s trvalými kotvami tvoří základovou konstrukci železobetonové římsy. Zhruba na polovině šířky komunikace byl položen nový asfaltový povrch. Na závěr byl proveden kamenný obsyp římsy, dokončeny terénní úpravy a osazena svodidla.