Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce mostu na silnici I/51 u Hodonína

20.11.2023

Most na silnici I/51 kousek za Hodonínem je po kompletní rekonstrukci, kterou si vyžádal jeho nevyhovující stavební stav.  

 

Součástí oprav bylo i vybudování nového schodiště, odláždění u opěr a vytvoření skluzů a vsakovacích jímek před a za mostem. 

 

Rekonstrukce mostu obnášela odstranění mostních říms, odstranění vozovkových vrstev a vyrovnávací vrstvy a odbourání závěrných zídek a části křídel. Byla provedena dobetonávka čela nosníků, nový monolitický příčník, dobetonávka křídel a nová spřažená deska na stávající konstrukci. Ke stávajícím krajním opěrám byly přikotveny nové závěrné zídky s navazujícími přechodovými klíny z mezerovitého betonu. Na nově nataženou pásovou izolaci nosné konstrukce bylo položeno vozovkové souvrství, vybudovány byly nové monolitické římsy. Spodní stavba a původní nosníky byly celoplošně sanovány.  

 

Rekonstrukci za 190 dní zvládl náš hodonínský tým závodu Dopravní stavby MORAVA.