Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Rekonstrukce mostu na dálnici D1 u Koberovic

13.11.2023

Most u Koberovic na dálnici D1 je důkladně zrekonstruován!  

 

My Swieteláci jsme na dálničním mostu nedávno dokončili obnovu vnějších povrchů stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Povrchy betonových konstrukcí již byly v nevyhovujícím stavu.   

 

Práce se podařilo provést při zachování provozu na D1, bez nutnosti převádění dopravy mezi jednotlivými jízdními pásy. Veškeré stavební práce byly prováděny z lešení podvěšeného pod nosnou konstrukcí mostu a okolo pilířů. Po dobu stavebních pracích musela být zajištěna ochrana blízké vodní nádrže Švihov, a to zejména ochrana před kontaminací povrchových a podzemních vod. 

 

Provedla se kompletní oprava nosné konstrukce a spodní stavby mostu v rozsahu očištění povrchů betonových konstrukcí a betonářské výztuže, pasivace betonářské výztuže, lokální ochrany korodujících částí systému dodatečného předpětí a komplexní reprofilace betonových konstrukcí, včetně plošné aplikace migrujících inhibitorů koroze.  

 

Most přes Lohenický potok, který se nachází na km 81,219 dálnice Praha–Brno, byl postaven letech 1975–77. V minulosti prošel jen dvěma výraznějšími rekonstrukcemi, přičemž při té druhé v letech 2018–2019 ale nebyly provedeny žádné sanace nosné konstrukce. Jde o mostní objekt ze dvou samostatných nosných konstrukcí, každá pro jeden pás dálnice D1. Délka mostu je 205,55 m a stavební výška 4,46 m.  

 

Stavbu zhotovil náš závod MOSTY.