Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce klenbového mostu v Dobříši

05.10.2023

Ve středočeské Dobříši v současné době My Swieteláci rekonstruujeme klenbový most z lomového kamene, převádějící silnici II/114 přes Pilský potok. Od roku 2020 je tento most kulturní památkou, i přes jeho havarijní stav je proto nutné zachovat maximální možnou část spodní stavby.

 

Na základě důkladné prohlídky mostu se v projektu předpokládá, že zachována a sanována by měla být levá část mostu – zhruba třetina spodní stavby a založení mostu. Až skutečný stav mostu zjištěný během stavebních prací ale určí, zda bude opravdu možné tyto části zachovat a sanovat.

 

Při rozebírání konstrukce bude také snaha ponechat zachovalé zdicí prvky z větších žulových bloků, které budou očíslovány a následně uloženy do nové konstrukce na svá původní místa. Nevyhovující části budou nahrazeny novými.

 

Na návodní straně mostu budou zachovány kamenné břity včetně stříšek, lícní klenební oblouky z žulových kvádrů a pilíře a opěry v rozsahu zhruba jedné třetiny mostu. Tyto části budou šetrně zbaveny torketu a očištěny tlakovou vodou nebo otryskáním. Spáry budou zhruba do hloubky 5 cm proškábnuty a znovu zapraveny vápennou maltou. Oprava břitů pilířů včetně krycích stříšek a čel kleneb bude provedena kamenicky.

 

Většina mostu však bude muset být vybudována nově. Nosná část konstrukce je navržená jako železobetonová s kamenným obkladem, který odpovídá původnímu architektonickému rázu konstrukce. Klenby budou provedeny tradičním způsobem z plochých kamenů.

 

Součástí komplexní rekonstrukce je také související úprava vozovky před mostem i za ním.

 

Na stavbě pracuje náš tým z oblasti Příbram závodu Dopravní stavby STŘED.