Swietelsky AG
Zpět

Rekonstrukce brněnské dopravní tepny

01.12.2022

Důležitá brněnská dopravní tepna je úspěšně zrekonstruovaná a zkolaudovaná.

Na podzim jsme dokončili rekonstrukci ulice Jedovnická, významné čtyřpruhové komunikace, vedoucí kolem druhé největší brněnské městské části Líšeň.

Cílem rekonstrukce v délce 2,1 km bylo zlepšit celkový technický stav a bezpečnostní vybavení silnice a dosáhnout lepších protihlukových vlastností vozovky.

V rámci stavby byly vyměněny asfaltové vrstvy v tloušťce 15 cm, s využitím výztužných geomříží ze skelných vláken byly opraveny trhliny v podkladních vrstvách, proběhla oprava kanalizačních šachet a výšková úprava uličních mříží a kanalizačních poklopů. Byly také instalovány nové obrubníky a ocelová svodidla.

Zajímavostí stavby bylo využití 3D modelu. V rámci zpracování realizační dokumentace stavby bylo provedeno přesné geodetické zaměření výškového vedení původní trasy a poté byla projektantem navržena nová plynulá niveleta ve 3D modelu. Při odstraňování asfaltového souvrství byl 3D model využit k nastavení silniční frézy tak, aby vyfrézovaný podklad již přesně respektoval nové vedení trasy.

„Důvodem využití 3D modelu byla snaha docílit vyšší rovinatosti a vyhnout se nutnosti dodatečné vyrovnávky podkladu. Zároveň jsme tím také získali další zkušenosti s touto moderní metodou. Během stavby pak byla velmi důležitá průběžná kontrola správnosti frézování, vzhledem k velkému podélnému spádu komunikace a také vzhledem k rozdělení stavby na celkem 10 dílčích etap. Výsledné parametry však byly výborné,“ shrnul svou zkušenost Ing. Vlastimil Štěpanovský, stavbyvedoucí oblasti Brno závodu Dopravní stavby MORAVA.

 

Zakázku financovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pomocí Integrovaného regionálního operačního programu.