Swietelsky AG
Zpět

Rekonsrukce mostů přes železniční trať Veselí nad Moravou – Vrbice

04.01.2024

Dva téměř identické a skoro sto let staré mosty přes trať Veselí nad Moravou – Vrbice na Hodonínsku se po dlouhých letech dočkaly kompletní rekonstrukce, kterou si vyžádal jejich nevyhovující stavební stav. 

 

Konstrukce mostů byly poškozeny v celé délce, hlavními nedostatky byly obnažená nosná výztuž mostní desky, trámů a sloupů podpěr, popraskaná a rozpadlá křídla mostních opěr, zkorodovaná ložiska, porušené části nosných konstrukcí a absence hydroizolační vrstvy.  

 

Stávající konstrukce mostů i jejich geometrie byly zachovány. Uvolněné a narušené části byly odstraněny a nahrazeny novými, včetně repasovaného ocelového zábradlí a zbytků původního krytu vozovky. Specialitou byla výměna mostních ložisek. Opadané části krycích vrstev horní i spodní části byly sanovány vhodnou reprofilační maltou. Byl proveden nový kryt vozovky včetně hydroizolační vrstvy. 

 

Rekonstrukci provedl během čtyř měsíců hodonínský tým závodu Dopravní stavby MORAVA.