Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30
Zpět

Přeložka Zátišského sběrače vede deset metrů pod zemí

27.05.2019

Přeložka Zátišského sběrače, jedné z klíčových staveb modernizovaného plzeňského ...

Přeložka Zátišského sběrače, jedné z klíčových staveb modernizovaného plzeňského železničního uzlu, je hotova a už dva týdny napojená na kanalizační síť města Plzně. Měří 889 metrů, má 22 šachet a ražena byla deset metrů pod povrchem. Stokou z kameninového potrubí o průměru jednoho metru odtékají splaškové a dešťové vody z povodí Borských polí a plzeňské městské části Zátiší.

„Přeložku si vynutila stavba silnice I/26 v Domažlické ulici, v jejíž nové trase sběrač ležel. Stejný problém by nastal i při stavbě nového kolektoru, kterým se přivádí voda z vodojemu v Radčicích do areálu Škody. To je nyní vyřešeno,“ říká Pavel Brůžek, prokurista společnosti SWIETELSKY stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ, který projekt realizoval. Práce začaly loni v březnu a skončily po více než roce nyní v květnu.

„Šlo o technicky velmi náročnou stavbu, při níž jsme použili špičkovou technologii mikrotuneláže s využitím razícího štítu,“ dodal. Zatímco jeho větší obdoba, razící velké ejpovické železniční tunely se jmenovala Viktorka, tento menší Bartoloměj po světci, kterému je zasvěcen kostel na hlavním plzeňském náměstí.

Letošní rok je pro dokončení třetí části modernizace železničního uzlu Plzeň klíčový. Končí v něm naprostá většina smluvně daných termínů a tak zde sdružení firem Swietelsky Rail CZ a SWIETELSKY stavební postupně dokončuje jednu etapu za druhou. Koncem dubna byl například zprovozněn rekonstruovaný most v Břeňkově ulici a zároveň s ním byly upraveny přilehlé části této ulice i navazující ulice Hálkovy.

Do konce roku 2019 skončí ještě úpravy v ulicích Na Pile a Na Výspě. Nejpozději do konce června bude dokončena i přeložka komunikace I/26 Domažlická ulice. Její součástí je nadjezd domažlické trati i nový kruhový objezd.