Swietelsky AG
Zpět

Pokračující práce na plavební komoře Rohatec a jezu Sudoměřice

01.02.2024

Práce na stavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu pokračují.  

 

Aby se mohla vyhloubit stavební jáma budoucí nové plavební komory, vytvořil se dočasný obtok říčky Radějovky. Ten pomohl odvést vodu také v době povodní na přelomu roku, takže stavba nebyla zaplavena. Stavební jáma plavební komory je v současnosti už ohraničená štětovnicemi. Začínají se rýsovat také základy prvního ze dvou hospodářských mostů, které budou nově postaveny.   

 

Stavbu realizujeme ve sdružení My Swieteláci ze závodu Dopravní stavby MORAVA a Metrostav DIZ pro Ředitelství vodních cest České republiky, financována je ze SFDI.