Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Po Domažlické se už jezdí

12.07.2019

Díky mostu zmizel železniční přejezd

Motoristé mají ode dneška v Plzni k dispozici hned tři nové silniční stavby: zhruba 1120 metrů měřící přeložku Domažlické třídy, která je zároveň silnicí I/26. Její součástí je také most přes železniční trať Plzeň – Domažlice a kruhová křižovatka. První řidiči po nich projeli v 10 hodin.

„Silniční objekty vznikly v rámci velké rekonstrukce plzeňského železničního uzlu. Díky mostu zmizel i poslední železniční přejezd na této frekventované silnici ve městě, takže trať už Domažlickou třídu nepřetíná,“ říká Pavel Brůžek, prokurista společnosti Swietelsky stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ.

Silnice se napřímila, neboť v tomto úseku ji ustoupilo i několik budov, nová kruhová křižovatka zase zlepšuje napojení do areálu Škody a most nadále umožní spojení trolejbusy až na Borská pole i budoucí elektrifikaci železniční trati.

Sdružení firem Swietelsky stavební a Swietelsky Rail CZ bezprostředně po otevření silničních staveb začalo pracovat na přeložce části domažlické železniční trati do nové polohy. Na ní vznikne nová bezbariérová železniční zastávka Plzeň - Skvrňany.

Jedna z největších železničních staveb v zemi letos vrcholí. Začala v prosinci 2017 a definitivně skončí po 25 měsících v příštím roce. Firmy ze skupiny Swietelsky proto postupně předávají dokončené objekty. Zprovozněn už byl rekonstruovaný most v Břeňkově ulici, podzemní kolektor pro inženýrské sítě, Zátišský kanalizační sběrač a nyní silniční objekty na Domažlické třídě