Swietelsky AG
Zpět

Otevření nového úseku dálnice D35 Ostrov – Časy

22.12.2022

Dálnice D35 se na Pardubicku protáhla o další kilometry.

 

Česká dálniční síť se 22. prosince 2022 rozšířila o 14,7 kilometru dlouhý úsek D35 mezi Časy a Ostrovem na Pardubicku. Ve sdružení se na jeho výstavbě podílel závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice.

Pro celý tým stavbyvedoucího Lukáše Jančárka šlo od března 2019 do letošního listopadu o nosnou zakázku, zahrnující přeložky inženýrských sítí vodovodu a plynovodů a výstavbu objektů SO 102 a SO 103. Ty zajišťují napojení dálnice na silnici I/17 Chrudim – Vysoké Mýto. V prvém případě se na tuto silnici napojuje okružní křižovatkou nová, 705 metrů dlouhá komunikace, sloužící k napojení areálu SSÚSR Městec. Ve druhém případě jde o 1048 metrů dočasné komunikace, napojenou na I/17 křižovatkou ve tvaru T. Motoristům bude sloužit pouze v průběhu stavby navazujícího dálničního úseku Ostrov – Vysoké Mýto. Po jeho zprovoznění se tento kilometrový úsek silnice vybourá a území se rekultivuje.

Novou zkušenost s výstavou dálnice takzvaně „na zelené louce“ představovala složitější koordinace prací s partnery ve sdružení a zhotoviteli SSÚD, narůstající administrativa s dopady pandemie COVID-19 ve dvou vlnách a v posledním roce výstavby i problematika dopadů válečného konfliktu na Ukrajině. Vše s přímým dopadem na dodávku materiálů a růst veškerých vstupních cen. O to větší byl tlak na dokončení stavby s projednanou akcelerací. Díky ní došlo k dřívějšímu otevření trasy dálnice pro veřejný provoz, a to o 289 dnů oproti době pro uvedení do provozu, vyplývající ze smlouvy o dílo.

„Pro nás tímto stavební práce na dálnici D35 nekončí, plynule navazujeme od února 2023 na stavbě přeložek D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole, SO 04-510 a SO 04-511,“ říká Lukáš Jančárek.

 

Dálnice D35, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, v budoucnu propojí východní Čechy a Moravu.