Swietelsky AG
Zpět

Oprava železničního nádraží v Adamově začíná

08.12.2021

Náročná modernizace železničního nádraží v Adamově začíná 12. prosince s novým grafikonem drážní dopravy, ale přípravné práce už běží od října. Kácí se dřeviny, budují přístupové komunikace a také se připravuje provizorní pokladna ČD.

„Po zahájení výluky a přerušení vlakové dopravy ve stanici dojde na demolici části výpravní budovy a v té zbývající začne revitalizace," přibližuje postup prací Jan Parchanski, projektový manažer společnosti SWIETELSKY Rail CZ. Ta rozsáhlou rekonstrukci adamovského nádraží zajišťuje pro Správu železnic. Práce za 834 milionů korun potrvají po celý příští rok a částečně zasáhnou i do roku 2023.

Projekt zahrnuje obnovu kolejiště stanice, vybudování dvou nových nástupišť s bezbariérovým přístupem a lávku nad tratí do Hybešovy ulice. Cestující se na ni z nástupišť dostanou výtahy nebo po schodech. Součástí stavby je také modernizace vnitřních prostor výpravní budovy se zázemím pro cestující a výstavba parkoviště pro 30 aut. Také se vybudují a rozšíří opěrné a protihlukové stěny.

„Práce potrvají po větší část stavební sezóny. Začneme odstraněním nástupišť a části kolejí. Následovat bude lávka pro pěší, technologická lávka, část železničního spodku a zárubní, opěrné a protihlukové zdi,“ vysvětluje Jan Parchanski.

Na montáž lávky společnost SWIETELSKY Rail CZ nasadí těžké jeřáby s nosností až 160 tun. Na montáž železničního svršku, zejména výhybek, pak kolejové jeřáby.

Po dokončení nové lávky v červenci se začne odstraňovat ta současná. Na to po letních prázdninách naváže sanace železničního spodku a stavba nových nástupišť. Koncem října 2022, zde bude k vidění špičková stavební technika jako automatická strojní podbíječka, pluh na úpravu kolejového lože a kolejová svařovna.

„Nová podoba nádraží se začne rýsovat zhruba od září, kdy začneme montáž železničního svršku a skončí úpravy výpravní budovy a jejího okolí," říká Parchanski.

Plný provoz se na nádraží vrátí se změnou grafikonu 10. prosince 2022. Do roku 2023 pak přejde dokončení parkoviště a demolice objektu na vedlejší parcele.

Stavba je součástí souborů tří velkých staveb Správy železnic, a to Rekonstrukce traťových kolejí v úseku Maloměřice st. 6 – Adamov, Rekonstrukce traťových kolejí Adamov – Blansko a Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov, která je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF 2). Tím se zkvalitní železniční doprava a zvýší komfort při cestování.