Swietelsky AG
Zpět

Obyvatelům Vížek se uleví

26.08.2019

31. srpna budou po rekonstrukci zprovozněny necelé dva kilometry místní silnice z Lukavice

Necelých pět desítek stálých obyvatel Vížek na Chrudimsku se od soboty do svých domovů konečně dostane bez problémů. To budou 31. srpna po rekonstrukci zprovozněny necelé dva kilometry místní silnice z Lukavice. Ta podle pamětníků kdysi vznikla tak, že se nalil asfalt na polní cestu.

„Šlo vlastně o stavbu zcela nové komunikace, kde se až během prací ukázaly její původní neduhy, s nimiž ani projekt nepočítal. Především šlo o neúnosné podloží po celé trase, které se muselo nakonec sanovat lomovým kamenem, “ říká Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice společnosti SWIETELSKY stavební. Ta na zakázce za 16,9 milionů Kč bez DPH pracovala od 13. května. Přes popsaná úskalí a změny projektu se s ní ale vypořádala prakticky v termínu.

Investorem opravy 1648 metrů komunikace třetí třídy 33769 byl Pardubický kraj. Každý jízdní pruh je nyní široký 2750 mm, rozšířily se i směrové oblouky, v obci byly přeloženy silniční obrubníky, aby odpovídaly její nové výšce a šířce. Opravily se také propustky, prohloubily příkopy a zpevnily krajnice. Práce zahrnovaly také recyklaci původní vozovky za studena, kterou na místě provedla firma ROP-STAV.

Během stavby byla silnice kvůli havarijnímu stavu zcela uzavřena a obyvatelé Vížek se proto ke svým domům dostali jen pěšky. „Nebyla jiná možnost. Ale snažili jsme se jim maximálně vycházet vstříc. Když bylo třeba něco dovézt, převézt, pomohli jsme,“ dodal ředitel.