Swietelsky AG
Zpět

Obchvat Salačovy Lhoty je hotový

17.06.2021

Dobře nastavený harmonogram nám umožnil zprovoznit hlavní trasu obchvatu Salačovy Lhoty zhruba o měsíc dříve. První řidiči se tak po novém 2,5 kilometru dlouhém úseku projedou již v pátek 18. června.

Odklon tranzitní dopravy přinese obyvatelům obce výraznou úlevu zejména díky snížení hluku, řidičům přeložka zajistí bezpečnější a plynulejší jízdu.

První přípravné práce na obchvatu Salačovy Lhoty jsme zahájili v zimě 2020, od jarních měsíců pak naplno odstartovaly vlastní práce na novém úseku, zahrnující silniční těleso, přeložky inženýrských sítí a propustky. Rozhodující část prací jsme zvládli v předchozí stavební sezoně. V té letošní zbývalo dokončit obrusné vrstvy, napojit silnice III. třídy a instalovat svodidla, protihlukové stěny a vše nutné ke spuštění provozu.