Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Nový areál VaK Vyškov již získává základy

30.10.2020

Na 118,5 milionů Kč bez DPH vyjde stavba nových budov společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, které brněnská JB Stavební ze skupiny SWIETELSKY dokončí v květnu 2022.

Úvodní etapa, zahájená v červenci, zahrnovala úplnou demolici stávajících provozů, především nevyhovujících garáží, skladů a hlavní administrativní budovy.

„Máme za sebou už zhruba 90 procent demoličních prací a intenzivně probíhá zakládání budoucích objektů. Během tří měsíců jsme roztřídili, odvezli a ekologicky zlikvidovali na 1200 m3 stavební suti a 1500 m3 vytěžené zeminy,“ říká Jaromír Baláž, jednatel společnosti JB Stavební.

Na uvolněném místě vyrostou objekty, které investorovi zajistí lepší provozní uspořádání. Půjde o zcela nové budovy s atraktivním vzhledem. Jejich základem se stane převážně kombinace železobetonových a ocelových konstrukcí, doplněná hliníkovými výplněmi.

Nové sklady budou mít výměru 600 m2, garáže 450 m2 a administrativní budova nabídne 1680 m2 užitné plochy. Rekonstruovaný objekt provozního střediska pak bude disponovat 870 m2. „Nedílnou součástí stavebních dodávek jsou i inženýrské sítě, komunikace a parkovací plochy,“ doplnil Jaromír Baláž.

 „O rekonstrukci areálu se mluvilo přes dvě desítky let. Vznikl v 70. letech jako dočasné zařízení staveniště výstavby skupinového vodovodu Vyškov a nebylo ho možné rozšířit ani zčásti rekonstruovat. Současným požadavkům na sklady, logistiku, zázemí pro zaměstnance a zákazníky nevyhovoval,“ vysvětluje radikální krok Vladimír Kramář, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov. Oceňuje přitom, že nové řešení umožní nejen oddělit vnitřní a veřejné části areálu, ale především zásadně zlepší prostředí pro zákazníky a poskytované obchodní a technické služby. „A věřím, že moderní architektura vhodně doplní hojně navštěvované vyškovské obchodní centrum na Brněnské ulici,“ dodal ředitel.

Společnost JB Stavební, která zakázku získala ve výběrovém řízení, je součástí české skupiny SWIETELSKY od května 2018, kdy se stala i základním kamenem jejích aktivit v pozemním stavitelství na Moravě.