Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Nová ČOV pro Ořechov a Vážany

31.10.2022

Za necelý rok a půl od začátku výstavby byla do zkušebního provozu spuštěna nová čistírna odpadních vod pro Ořechov a Vážany na Uherskohradišťsku. Její součástí bylo také vybudování soustavy kanalizačních stok, přečerpávací stanice a zatrubnění téměř 400 metrů Ořechovského potoka.

Nová ČOV je pro obyvatele obou obcí z hlediska ochrany životního prostředí více než důležitá, protože zbavuje Ořechovský potok všech odpadních vod, které do něj před její výstavbou proudily.

Při výstavbě a rekonstrukci kanalizačních stok jsme částečně využili moderní bezvýkopovou technologii, šetrnou k životnímu prostředí. Pomyslnou perličkou stavby pak bylo nepřetržité odčerpávání vody z koryta potoka po dobu 35 dní, protože v husté zástavbě domů nebylo možné při jeho zatrubnění vybudovat dočasný obtok.

Kapacita biologické čistírny je projektována na 1300 ekvivalentních obyvatel a pročištění 6435 m3 odpadních vod měsíčně. Její výstavba vyšla svazek obcí na 129 mil. Kč bez DPH.

Na stavbě ve sdružení firem pracoval za nás Swieteláky tým ze závodu Dopravní stavby MORAVA, oblasti Hodonín.