Swietelsky AG
Zpět

Na Vysočině začínáme stavbu obchvatu Lukavce

11.03.2021

Zahájili jsme dvouletou stavbu obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku na silnici II/128. Investor, jímž je Kraj Vysočina,  za zhruba 2,5 km dlouhou novostavbu zaplatí 312,5 miliónu korun vč. DPH.

Stavba, jejíž přípravy trvaly dlouhých 13 let, potrvá dva roky. První auta budou moci obchvat využít už koncem léta 2022. Zakázku realizuje náš závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina.

„Součástí obchvatu budou tři úrovňové křižovatky a tři mosty. Dva z nich jsou navrženy jako železobetonová konstrukce, jeden jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu. Nejdelší z nich bude dlouhý 58 metrů. Zajímavostí je i vybudování nové silniční meteorologické stanice u navrženého mostu přes Lukavecký potok," uvedl Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy. Součástí stavby jsou také nutné přeložky vodovodu a kanalizace a odtěžení 450 metrů skalního zářezu i s pomocí trhaviny.

Stavba obchvatu Lukavce je součástí modernizace silnice II/128, která vede od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. Komunikace je důležitým silničním tahem v nejzápadnější části Kraje Vysočina a přispívá k napojení této oblasti na dálnici D1.