Swietelsky AG
Zpět

Na hostivařské trati nastal další milník

20.05.2019

Začala rekonstrukce železniční stanice Praha-Vršovice

Jeden z největších železničních projektů v zemi, čtyřmiliardová optimalizace traťového úseku z Prahy-Hostivaře na Hlavní nádraží, pokročil k dalšímu milníku – rekonstrukci stanice Praha-Vršovice.

„Podle harmonogramu jsme zde začali počátkem května. Soustřeďuje se tu velký objem prací, zahrnující demontáže výhybek, trakčního vedení, kolejiště, zbourání třetího nástupiště. To vše se zmodernizuje a postaví znovu, včetně nového podchodu. Vršovické nádraží se pak stane moderní železniční křižovatkou,“ říká Róbert Doboš, specialista společnosti Swietelsky Rail CZ, která nádraží rekonstruuje.

Z provozu byly vyloučeny staniční koleje 7 až 19, včetně těch na mostě Otakarova a třetího nástupiště, a koleje 5a a 13a na mostě Bartoškova. Pro nakládání vytěženého materiálu z mostů, podchodu, železničního spodku a ostatních objektů, se ponechala část koleje 7 až ke třetímu nástupišti.

„Vytěžený a vybouraný materiál z této části stavby nám projekt předepisuje odvézt v ucelených vlakových soupravách, abychom nezatěžovali nákladními auty místní komunikace. Letos půjde o více než 70 tisíc tun,“ dodal Róbert Doboš. Stejnou cestou, po kolejích, firma v předstihu pro letošní stavební postup přivezla kamenivo na železniční spodek, svršek a nástupiště.

Při nočních květnových výlukách se zřídí pažení pro stavbu tubusu prodlouženého podchodu a rampy ke 3. nástupišti a poté začne jejich vlastní výstavba. Rekonstrukcí procházejí také železniční mosty v Otakarově a Bartoškově ulici a přes Botič.

Práce v letošním stavebním postupu na vršovickém nádraží skončí 27. listopadu uvedením kolejí 7 – 17 a části nového 4. nástupiště do zkušebního provozu. O pár dnů později, 8. prosince, dojde k napojení kolejiště a výhybek v depu.

Práce rovněž pokračují na nedaleké nové železniční zastávce Eden výstavbou podchodu, 3. nástupiště, mostu a trakčního vedení. Snesena byla nosná konstrukce pod demontovanými kolejemi na mostě U Vršovického hřbitova. V tomto prostoru se také položila další část kabelovodu a pracuje se na odvodnění a konstrukčních vrstvách železničního spodku pro koleje 201 a 202. Podobnou proměnou prochází i most v ulici V Korytech. Zde už byla snesena nosná konstrukce, zbourány obě opěry a založeny nové.

Součástí stavby je také vybudování nové železniční stanice Praha - Zahradní Město. Koncem dubna se v prostoru čekacích kolejí a koleje na Krčské trati uvedlo do provozu provizorní zabezpečovací zařízení a přečíslováním kolejí a výhybek vznikla právě tato stanice.

Modernizace frekventované tratě, která Prahu napojuje na IV. železniční koridor, začala loni v květnu a má za sebou prvních 12 z celkových 44 měsíců trvání. Společnost Swietelsky Rail CZ se na zakázce za více než 4 miliardy Kč podílí 40 procenty ve sdružení s Metrostavem a SMP CZ.

Především pak pracemi na železničním svršku, spodku, kabelovodech a nástupištích.