Swietelsky AG
Zpět

Most i zdi jsou ve Zlonicích nové, zachovaly si ale původní ráz

16.07.2021

Ve Zlonicích na Kladensku se jezdí po zrekonstruovaném mostě přes Zlonický potok a kolem nových opěrných zdí. Málokdo by přitom poznal, že jsou z moderních materiálů a technologií, protože si zachovaly historický ráz.

Most dlouhý 16 metrů se opravoval od konce loňského března do začátku letošních prázdnin. Investor, jímž byl Středočeský kraj, za něj zaplatil přes 18 milionů korun bez DPH.  Navazující oprava 35 metrů dlouhých zdí přišla Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje na zhruba 3 miliony korun.

„Chvílemi jsme si připadali jako při rozbalování kinder vejce, kdy otevřete obal a nevíte, co vás překvapí. Ale výsledek je velmi dobrý. Byla to cenná zkušenost," říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty, SWIETELSKY stavební.

Starý dvouklenbový most se zboural a nahradil novým pouze s jedním železobetonovým polem. Tím se zásadně změní i průtok vody a sníží riziko zaplavování okolních pozemků. Do železobetonových říms je pak na přání památkářů vetknuto ocelové zábradlí prostřednictvím sloupků ukončených ozdobnou hlavou.

Most se měl po rekonstrukci napojit na původní zdi, ale jejich stav byl natolik špatný, že se musely zbourat, založit a postavit znovu. Jejich konstrukční část, tedy základ, dřík i římsa, je kompletně železobetonová.

„Památkáři si vyžádali zachovat původní ráz zdí. Povrch z pohledového betonu jsme tedy zdrsnili, na jedné straně ho omítli a na druhé opatřili cihelnou přizdívkou. Rubová část u vtokové strany se navíc obložila pískovcem," vysvětluje Michal Blahovič.

Centrum Zlonic, poprvé zmiňovaných před více než 700 lety, které je pod ochranou památkové péče, si tak uchovalo svůj ráz i po rekonstrukci důležitého mostu a jeho okolí.