Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Modernizace silnice II/210 v úseku lom Vítkov – Podstrání

17.10.2022

Modernizace silnice II/210 od lomu Vítkov na Podstrání na Sokolovsku je hotova. My Swieteláci jsme ve sdružení modernizovali úsek dlouhý 3,7 km. V délce zhruba 1,3 km bylo navíc provedeno statické zajištění pomocí opěrných zdí.

„Tato modernizace výrazně zvýší bezpečnost provozu. Úsek se sanoval, zesílila a rozšířila se konstrukce vozovky a pomocí nových opěrných zdí se zajistila stabilita silničního tělesa," uvedl Petr Myslivec, ředitel závodu Dopravní stavby Západ, SWIETELSKY stavební. Součástí projektu byla také rekonstrukce mostu přes Lobezský potok. Práce probíhaly při částečně omezeném provozu od loňského března do letošního října. 

Stavba byla rozdělena do sedmi úseku. Jeden, zhruba kilometrový, se ale z důvodu pozemkových a majetkových nejasností nerealizoval.

Projekt, jehož investorem byla Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, v regionu představoval jednu z nejnákladnějších dopravních investic do silnic druhé a třetí třídy v posledních letech. Finančně ji podpořil Státní fond dopravní infrastruktury.

„Práce na horské silnici, která vede od sokolovské části Vítkov – lom údolím Lobezského potoka směrem na obec Podstrání, probíhaly od loňského března do letošního října. Jsme rádi, že se je úspěšně podařilo dokončit, i když to nebylo jednoduché, protože v průběhu modernizace byly při zemních pracích objeveny skalní výchozy, jejichž odstranění si vyžádalo prodloužení termínu o 25 dní. Nyní už řidiči úsek využívají bez omezení a provoz v místě je mnohem bezpečnější a plynulejší. Děkuji stavebníkům za to, že práce prováděli s ohledem na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde se vyskytuje například zvláště chráněný vstavač májový, a přizpůsobili tomu organizaci stavební akce," uvedl Jan Bureš, neuvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast dopravy.