Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Lávka přes řeku Opavu

21.12.2022

Po jedenácti měsících jsme v prosinci dokončili stavbu lávky přes řeku Opavu. Nová lávka, jejíž výstavba je součástí projektu celkové revitalizace Stříbrného jezera v Opavě, umožní propojení jezera s Městskými sady.

 

Tuto zajímavou zakázku realizoval tým oblasti Ostrava závodu Dopravní stavby MORAVA.

 

Stavba začala v lednu tohoto roku vrtáním pilot o délce dvaceti metrů. Po zabetonování základů a ukotvení zemními kotvami došlo k montáži ocelových pylonů o výšce sedmi metrů, jejichž stabilitu proti tahu směrem k mostovce zajišťovaly ocelová táhla, zabetonovaná do dříků opěr. Pro vrtání pilot a zemních kotev byly využity vrtné soupravy našeho závodu Speciální stavby.

 

Betonáž mostovky, která je předpjatá pomocí osmi lanových kabelů, proběhla začátkem srpna. Zajímavostí je, že mostovka je s dříky opěr spřažena monoliticky bez dilatace. Po dostatečném vytvrdnutí betonu mostovky a dříků opěr došlo začátkem října k zavěšení mostovky na závěsný lanový systém. Poté přišlo na řadu správné nastavení sil v táhlech a provedení výškové rektifikace, následně se přistoupilo k demontáži podpěrné konstrukce mostovky a nástřiku pochozí izolace.