Swietelsky AG
Zpět

Hasiči v Chebu se příští rok dočkají nových garáží

01.09.2020

Nové provozní garáže chebských hasičů, které  SWIETELSKY stavební buduje v ulici 17. listopadu, už mají hotový skelet a střešní plášť. Stavba za 56,3 milionů Kč začala v závěru března a skončit má v září 2021.

„Plní se tak přání, o němž se poprvé mluvilo před čtvrt stoletím. Vzniklo několik návrhů, ale zejména nedostatek financí záměr vždy zastavil,“ říká Jan Doubrava, ředitel Územního odboru Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Jednopodlažní objekt, který zabere zhruba 1350 m2, vyrůstá v místech, kde stávaly už nevyhovující garáže a venkovní mycí rampy.

„Demolice postupovala po částech. Zvláštní pozornost jsme věnovali materiálům s povahou nebezpečných látek, což byl třeba případ střechy s azbestocementovou krytinou,“ říká Jan Kutač, ředitel oblasti závodu Pozemní stavby ZÁPAD,  SWIETELSKY stavební. V této fázi se pracovalo v respirátorech a ochranných oblecích, vybouraný materiál se třídil a ukládal do speciálních kontejnerů a odvážel na řízenou skládku nebezpečného odpadu. Od května se pak už buduje nové zázemí hasičské techniky.

Garáže s moderním technickým a hygienickým zařízením hasičům ulehčí práci a díky novým technologiím také zrychlí jejich výjezd k mimořádným událostem. Venkovní mytí techniky nahradí vnitřní myčka, umožňující i vysoušení vozidel. Součástí objektu bude i dílna s montážní jámou, sklady a zázemí pro sloužící jednotku. A také 30 m3 nádrž na jímání dešťové vody s filtrací, která se využije k mytí vozidel a garáží.

 „Pracovní podmínky zasahujících hasičů se významně zlepší, stejně jako podmínky pro přípravu hasičské techniky,“ dodal Jan Doubrava.

Stavbu financuje Česká republika ze státního rozpočtu na návrh generálního ředitelství HZS ČR. Před třemi lety už měl projekt stavební povolení a příslib financí z evropských fondů, ale alokované peníze této výzvy se vyčerpaly rychleji. „A my museli stavbu odložit. Právě to, že byl projekt kompletně připravený, nám loni hodně pomohlo,“ říká Doubrava.