Swietelsky AG
Zpět

Dopravní a technická infrastruktura pro obec Fulnek

25.07.2023

Náš ostravský tým závodu Dopravní stavby MORAVA koncem června dokončil zakázku pro obec Fulnek, spočívající ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Stachovice. Slavnostní předání stavby proběhlo v pátek 21. července 2023.

 

Dopravní napojení lokality i jednotlivých nemovitostí si vyžádalo novostavbu místní komunikace, která je doplněna o plochy pro kontejnery a podélná parkovací stání. Kvůli vsakování srážkových vod odtékajících z nové komunikace byly vybudovány nové zelené plochy a součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení.

 

V budoucnu se zde počítá s výstavbou zhruba 20 rodinných domů. Lokalita má charakter obytné zóny s maximální povolenou rychlostí 20 km/h, na jejím začátku byl proto vybudován zklidňující práh z kamenné dlažby.