Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Cyklostezka v obci Horní Bečva

05.05.2023

Centrem obce Horní Bečva mohou cyklisté díky nedávno dokončené cyklostezce jezdit bezpečněji.

 

Trasa integrované cyklostezky pro pohyb cyklistů a chodců byla umožněna úpravou silnice I/35 a jejího okolí. Cyklostezka je vedena po jedné straně této komunikace, od které je oddělena obrubníkem nebo zeleným pásem. Z důvodu celkového zklidnění dopravy byl navíc profil silnice I/35 zúžen, přičemž byla ale vytvořením parkovacího pruhu zachována možnost parkování vozidel. Tento parkovací pruh je zelení rozdělen na jednotlivé zálivy.

 

V rámci zvyšování bezpečnosti došlo také k vybudování jednoho nového přechodu pro chodce a úpravě tří stávajících, jeden méně frekventovaný přechod se přeměnil na místo pro přecházení. Všechny přechody jsou opatřeny speciálním osvětlením pro zvýšení viditelnosti chodců. Přechod, který využívají především žáci z blízké základní školy, byl navíc zabezpečen světleným signalizačním zařízením.

 

Projekt obce Horní Bečva byl finančně podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury, na spolufinancování se podílel také Zlínský kraj. Realizoval ho náš závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín.

 

Vystavěný úsek propojuje I. a II. etapu cyklostezky vystavěnou v roce 2017 a cyklotrasu 6260, která vede po vedlejších místních komunikací. Výstavbou tedy došlo k zajištění souvislé a bezpečné trasy z Valašského Meziříčí až na Horní Bečvu. Vizí starosty je pokračovat ve výstavbě cyklostezek a dále směrem na Slovensko.