Swietelsky AG
Zpět

Cyklostezka pro město Pelhřimov

11.12.2023

My Swieteláci jsme během letošního roku pro město Pelhřimov vybudovali novou cyklostezku. Začíná na okraji města a po 3 km se napojuje na silnici II/112. Celá trasa cyklostezky kopíruje místní říčku Bělou, přes kterou byla na začátku stavby vybudována nová železobetonová lávka.  

 

Cyklostezka umožňuje cyklistům i pěším propojení se sousedními obcemi Rynárec, Pavlov, Vokov a s krásnými kouty zdejší krajiny.  

 

Samotná výstavba byla poměrně náročná – trasa prochází bažinatou, dříve občanům nepřístupnou lokalitou. Teprve po vykácení dřevin bylo možné upřesnit trasu stezky a konkrétní stavební postupy. 

 

Stezku vybudoval náš tým závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblasti Vysočina.