Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30
Zpět

Cyklostezka pro město Pelhřimov

11.12.2023

My Swieteláci jsme během letošního roku pro město Pelhřimov vybudovali novou cyklostezku. Začíná na okraji města a po 3 km se napojuje na silnici II/112. Celá trasa cyklostezky kopíruje místní říčku Bělou, přes kterou byla na začátku stavby vybudována nová železobetonová lávka.  

 

Cyklostezka umožňuje cyklistům i pěším propojení se sousedními obcemi Rynárec, Pavlov, Vokov a s krásnými kouty zdejší krajiny.  

 

Samotná výstavba byla poměrně náročná – trasa prochází bažinatou, dříve občanům nepřístupnou lokalitou. Teprve po vykácení dřevin bylo možné upřesnit trasu stezky a konkrétní stavební postupy. 

 

Stezku vybudoval náš tým závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblasti Vysočina.